Perfectio

Description:

It's a similar project witch I wrote in VB. This time this is not screen saver but counting program. Program search for DOSKONALE number and when it find it save number to file.

What did I use:

- nagłówki [wer. 1.0.0]
    * #include <iostream>
    * #include <stdlib.h>
- obsługa plików [wer. 1.0.0]
    * otwieranie (fopen)
    * zamykanie (fclose)
    * odczyt (fgets)
    * zapis (fprintf)
- podsatawowe komendy [wer 1.0.0]
    * warunku (if)
    *
pętle (for, while)
    * f. wyjścia (cout)

History:

[04-08-04] wersja 1.0.0

It's a similar project witch I wrote in VB. This time this is not screen saver but counting program. Program search for DOSKONALE number and when it find it save number to file.

To do:

- zapisywanie w pliku czasu działania programu
- regulacja używania zasobów

Files:

[04-08-04] wersja 1.0.0

perfectio-1-0-0.png
Source
Binary-win32
Binary-lin32
Binary-lin64