DadCopy

Description:

It copy files from one folder to another (e.g. from digital camera). Program automaticly add date to name of folder, this makes easer to search images.

What did I use:

- pliki ini [wer. 1.1.0.7]
    * zapisywanie i odczytywanie danych z WIN API (GetPrivateProfileString, WritePrivateProfileString)
- kopiowanie plików [wer. ?]
    * wykorzystanie WIN API (SHFileOperation)
- dowolne tworzenie daty [wer. ?]
    * użyłem standardowych funkcji VB (Year, Month, Day)

History:

[10-09-04] version 1.1.13

Fixed few bugs in ini files.

[09-08-03] version 1.1.0.7

Pierwotnie program miał służyć mojemu tacie do kopiowania zdjęć z aparatu cyfrowego do dokumentów. Dzisiaj wzbogaciłem go w możliwość zmiany ścieżki źródła i celu.

To do:

- hmm ...

Files:

[09-08-03] version 1.1.0.7

dadcopy-1-1-0-7.png
Source
Binary

[09-08-03] version 1.1.0.7

dadcopy-1-1-0-7.png
Source
Binary