Net designer

Description:

Application I use to create computer net. You can add and connect different components with 4 cable. You can print it.

What did I use:

- właściwie nie pamiętam co tam robiłem, chyba tyle co w starych opisach [wer. 1.0.0.70]
- utworzyłem własną kontrolkę i nadałem jej nowe właściwości [wer. 1.0.0.69]
- ruch kontrolki po formatcte (wprawdzie niezbyt ładny, ale jakoś działa) [wer. 1.0.0.69]

History:

[29-08-02] wersja 1.0.0.70

Program służy do wizualnego projektowania sieci komputerowych. Program jest typu MDI. Ma możliwość dodawania urządzeń i łączenia ich. Dodałem funkcję zapisywania, odczytywania, przeindeksowania kontrolek, usuwanie kontrolek i inne. Zmiany nastąpiły w obrębie formatki dokumentu. Nie testowałem kodu, ponieważ był pisany w vimie i nie miałem takiej możliwości.

[15-06-02] wersja 1.0.0.69

Program służy do wizualnego projektowania sieci komputerowych z graficzną reprezentacją szerokości i rodzaju łącza. Pełna dokumentacja końcówek sieciowych. Tworzenie za pomocą metody drag & drop. Możliwość wydruku struktury. To w planach.

To do:

- dokończenie projektu
- stworzenie nie osobnych okien a nie MDI
- wiele innych

Files:

[29-08-02] wersja 1.0.0.70

netdesigner-1-0-0-69.png
Source
Binary

[15-06-02] wersja 1.0.0.69

netdesigner-1-0-0-69.png
Source
Binary