NetSend

Description:

Program is based on system program "net send". You can send messages to the local net. You can modify a address list and ping chosen computer. You can also change appearers (colors) and program position, this program can by in Try Bar. What is more program is small, simple to use and functionally.

What did I use:

- pingowanie komputera [wer. 1.0.0.16]
    * użycie funkcji VB (Shell) do otworzenia programu ping z parametrami
- Icon Try [wer. 1.0.0.11]
    * funkcja API (Shell_NotifyIcon)
    * menu
    * ukrywanie formy przy pomocy funkcji formatki (.hide)
- kontrolke ListBox [wer. 1.0.011]
    * edytowanie zawartości kontolki za pomocą jej funkcji (.additem, .removeitem)
- ustawianie położenia programu [wer. 1.0.0.11]
- pliki ini [wer. 1.0.0.11]
    * funkcje API (GetPrivateProfileInt, WritePrivateProfileString)
- wysyłanie widomości [wer. 1.0.0.1]
    * standardowa funkcja VB (Shell) z odpowiednimi parametrami
- kontrolka ComboBox [wer. 1.0.0.1]
    * lista komputerów
    * dane wgrywane z pliku

History:

[30-11-02] wersja 1.0.0.16

I kolejna aktualizacja programu. Tym razem dodane zostało pingowanie komputera, zmiana wyglądu programu.

[23-11-02] wersja 1.0.0.11

Aktualizowałem program Net Send. Dodałem wiele użytecznych funkcji, jak chowanie formy do Try Baru, lepsza edycja adresów komputerów(add, remove, set as defauld), ustalanie położenia programu. A wszystkim można sterować w opcjach.

[16-11-02] wersja 1.0.0.1

Programik służy do komunikacji miedzy komputerami na podstawie polecenia "net send". Niestety działa on tylko pod windowsami typu NT. Prosty funkcjonalny malutki i o to chodzi :).

To do:

- skanowanie sieci w poszukiwaniu komputerów
- pingowanie nie kożystając z polecenia ping tylko np. z API
- odnalezienie pliku, w którym Windows trzyma komunikaty i podgląd ich

Files:

[30-11-02] wersja 1.0.0.16

netsend-1-0-0-16.png
Source
Binary

[23-11-02] wersja 1.0.0.11

netsend-1-0-0-11.png
Source
Binary
Instaling program

[16-11-02] wersja 1.0.0.1

netsend-1-0-0-1.png
Source
Binary