Zestawienie i analiza IKE prowadzonych przez banki i podmioty prowadzące działalność maklerską stan na listopad 2015


Wstęp

W związku z wnioskiem KNF1 o ogłoszenie upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie postanowiłem odświeżyć informacje na temat aktualnej oferty podmiotów.

Uwagi ogólne

Wyrażam tylko i wyłącznie swoje poglądy. Żadna z przedstawionych informacji czy opinii nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MF z dnia 19.10.2005 w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Nie ponoszę odpowiedzialności za podjęte decyzje na podstawie mojej opinii/poglądów/zestawienia. Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości kapitału/zysku.

Ta opinia może zawierać błędy, za które z góry przepraszam.1. Lista podmiotów

Według KNF1 stan na 2015-06-30.

1.1. Banki

 1. Bank BPH S.A. (BPH)
 2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. - połączenie w dniu 30.04.2014 (BGŻ-BNP-P)
 3. Bank Millennium S.A. (Millenium)
 4. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS)
 5. SGB-BANK SA (SGB)
 6. mBank S.A. z oddziałem zagranicznym - dawniej BRE Bank S.A. (mBank)
 7. Getin Noble Bank S.A. (GNB)
 8. Idea Bank S.A. (IB)
 9. PKO Bank Polski S.A. (PKO BP)
 10. Krakowski Bank Spółdzielczy (KBP)
 11. Banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. (BPS)
 12. Banki Spółdzielcze zrzeszone w SGB Bank S.A. (BS-SGB)

1.2. Podmioty prowadzące działalność maklerską

 1. Dom Maklerski BDM S.A. (BDM)
 2. Dom Maklerski BOŚ S.A. (BOŚ)
 3. Dom Maklerski Banku BPS S.A. (BPS)
 4. Dom Maklerski BZ WBK S.A. (BZ WBK)
 5. Dom Maklerski mBanku S.A. (mBank)
 6. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. (PKO BP)

1.3. Pozostałe typy podmiotów


2. Analiza banków

2.1. Zestawienie banków

Z wyłączeniem analizy banków prowadzących IKE w formie funduszy inwestycyjnych.

Nie ujęto w tabeli:


BGŻ-BNP-P1 Millenium2 mBank2 GNB3
IB3 *** PKO BP3 KBP3 *****
Typ RO
RB
RO
RB
RO
RO

Opłata
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

0 zł

Oprocentowanie
1,7% (WIBID 1M * wsp *)
3% (uznaniowe)
1,75% (WIBOR 1M)
1,5% (stopa referencyjna NBP);
2,5%**(stopa referencyjna NBP + 1%)
Pierwszy rok 2,89% -- stałe oprocentowanie
Następnie WIBOR 3M (1,73%)****
1,5% (zmienne-uznaniowe?)
1,7% (zmienne-uznaniowe?)
Kapitalizacja
Q
Y
? Y
M
Y

Uwagi
Ustalenie/zmiana osoby uprawnionej 20złOferta dostępna tylko w placówce


BFG
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak

* w Umowie Ramowej IKE1 współczynnik nie jest określony, będzie on ustalony przy podpisaniu umowy, a jego wartość będzie stała. Obliczona wartość wsp = 1,7 / 1,47 (Dane ze Stooq.com1) = 1,16
** Posiadając wybrane konta w GNB przez 5 lat oprocentowanie IKE będzie o 1% większe (tj. 2,5%). Przez cały okres trzeba posiadać te dodatkowe konto.
*** Wg rozmowy na chat oferta dostępna tylko w placówce. Dane w tabeli na podstawie Regulaminu
**** Dane na podstawie wartości WIBOR 3M = 1,73% (dane z Stooq.com3)
***** Brak danych na stronie banku

Banki Spółdzielcze z Grupy BPS, SGB

Dane o bankach na podstawie strony. Na zachodniej części Polski znalazłem GBS, na podstawie stron banków. PBS, na podstawie grupy dyskusyjnej. Część banków znalezione wg zapytania "bank spółdzielczy ike". Ze względu na dużą ilość BS oraz rozproszenie, jak również niekorzystną dla mnie lokalizację pozostałych, nie zostały przeanalizowane wszystkie banki.


GBS3 PBS Sokołów4 SGB BS w Nadarzynie3 BPS3 BS w Czarnym Dunajcu3 BS w Jarosławiu3 BS Milicz3 SILESIA BANK3 Powiślański BS3 BS Gniezno3
TypRO


RO

RO

Opłata0 zł


0 złOprocentowanie
Do 12M 0,835 stawki bazowej* (1,33%)
Od 13M do 24M 0,860 stawki bazowej (1,37%)
Od 25M do 60M 0,885 stawki bazowej (1,41%)
Od 60M 0,910 stawki bazowej (1,45%)
2,5% (zmienne-uznaniowe?)
4,0% (zmienne-uznaniowe?)
2,4% (zmienne - redyskonto weksli, wg wzoru)
3,3% (zmienne-uznaniowe?)
2,8% (zmienne-uznaniowe?)
3,7% (zmienne-oparte o zmianę różnych wskaźników)
4,0% (zmienne)
3,6%(zmienne-uznaniowe?)
Do 12M 0,835 stawki bazowej
Od 13M do 24M 0,860 stawki bazowej
Od 25M do 60M 0,885 stawki bazowej
Od 60M 0,910 stawki bazowej
Stawka bazowa - średniooczny WIBID1Y (1,6%)
Kapitalizacja
Y


Y


YUwagi


BFG
Tak
Tak
Tak* prawdopodobnie stawką bazową jest WIBID1Y - jest to domysł


BS w Tychach3 BS w Nałęczowie3 SGB BS w Czarnkowie3 BS w Ciechanowcu3 BS w Skierniewicach3 BS w Limanowej3 PBS3
TypRO

RO
RO
Opłata


0 zł
Oprocentowanie
2,3% (zmienne-uznaniowe?) 3,5% (zmienne-uznaniowe?)
Do 12M 0,835 stawki bazowej
Od 13M do 24M 0,860 stawki bazowej
Od 25M do 60M 0,885 stawki bazowej
Od 60M 0,910 stawki bazowej
Stawka bazowa - średniooczny WIBID1Y? (1,9792%)
2,5% (zmienne-uznaniowe?)
3,5% (zmienne-uznaniowe?)
1,17% (zmienne uznaniowe?)
3,25% (zmienne-po zmianach różnych wskaźników)
Kapitalizacja
Y
Q

UwagiBGF
Użyte skróty:
FI - fundusze inwestycyjne
RO - rachunek oszczędnościowy
RB - rachunek bankowy
Q - kwartalna
Y - roczna
M - miesięczna

2.2. Porównanie oprocentowania objętego "podatkiem Belki - Rostowskiego" a zwolnionego

Oprocentowanie nominalne przed opodatkowaniem
Oprocentowania po opodatkowaniu (netto)
3,5%
2,84%
3,0%
2,43%
2,5%
2,03%
2,0%
1,62%

Oprocentowanie nominalne bez opodatkowania
Odpowiednik oprocentowania z opodatkowaniem
3,5%
4,321%
3,0%
3,7%
2,5%
3,09%
2,0%
2,47%
1,5%
1,85%


Data wejścia

1 2015-11-23
2 2015-11-27
3 2015-11-29
4 2015-11-29

!-- GOOGLE -->