Perfectio

Opis ogólny:

Jest to podobny projekt do tego, który napisałem pod VB. Tym razem program nie jest wygaszaczem, lecz programem obliczeniowym. Program  wyszukuje liczby doskonałe i zapisuje je do pliku.

Co wykorzystałem:

- nagłówki [wer. 1.0.0]
    * #include <iostream>
    * #include <stdlib.h>
- obsługa plików [wer. 1.0.0]
    * otwieranie (fopen)
    * zamykanie (fclose)
    * odczyt (fgets)
    * zapis (fprintf)
- podsatawowe komendy [wer 1.0.0]
    * warunku (if)
    *
pętle (for, while)
    * f. wyj¶cia (cout)

Aktualizacje:

[04-08-04] wersja 1.0.0

Jest to podobny projekt do tego, który napisałem pod VB. Tym razem program nie jest wygaszaczem, lecz programem obliczeniowym. Program  wyszukuje liczby doskonałe i zapisuje je do pliku.

Planuję:

- zapisywanie w pliku czasu działania programu
- regulacja używania zasobów

Pliki:

[04-08-04] wersja 1.0.0

perfectio-1-0-0.png
¬ródło
Binaria-win32
Binaria-lin32
Binaria-lin64