Chemia

Opis ogólny:

Program dla początkujących chemików. Oblicza stężenie procentowe z różnych podanych danych, automatycznie przelicza jednostki stosowane w chemii. A także potrafi obliczyć masę molową danego związku. Także w wersji angielskiej.

Co wykorzystałem:

- kontrolka RichTextBox [wer. 1.2.0.1]
    * kolorowanie tekstu (w frmM)
- prosty algorytm [wer. 1.2.0.1]
    * oblicza masę molową związku chemicznego (obsługuje nawiasy [] i () do pierwszego poziomu)
- pliki ini [wer. 1.0.1.7]
    * stworzyłem funkcję do zapisywania plików ini z wykorzystaniem API (nazwa IniGet)
    * wykorzystanie do tego funkcji API (GetPrivateProfileString, WritePrivateProfileString)
- tłumaczenie [wer. 1.0.1.7]
    * napisałem proste funkcje bazujące na pętli For Each oraz danych w plikach ini
- linki [wer. ?]
    * użyłem funkcji ShellExcute i innych małych sztuczek ;)

Aktualizacje:

[19-04-03] wersja 1.2.0.1

Tym razem dodałem formatkę do obliczania masy molowej związku, obsługuje do jednego poziomu nawiasy kwadratowe '[]' i zwykłe '()', baza danych (pierwiastków) znajduje się w pliku, który można dowolnie edytować. Obliczenia można dokonywać z dwoma dokładnościami. Mam nadzieje ze w miarę czytelnie jest pokazane, jak program dokonuje obliczeń (wykorzystałem kolory w RTF:) 

[31-01-03]  wersja 1.1.0.9

I kolejne wzory, niedługo będzie obliczanie stężenia molowego.

[26-01-03] wersja 1.0.1.7

Dodałem jeden wzór (wkrótce więcej). Poprawiłem stare błędy i dodałem możliwość zmiany języka. Dodałem także obsługę plików ini

[09-11-02] wersja 1.0.0.8

Program do obliczeń chemicznych. Narazie potrafi liczyć stężenie procentowe, ale wkrótce będzie tego więcej. Ma możliwość podglądu jak zadanie było liczone. Automatycznie przelicza jednostki i obsługuje wiele wzorów chemicznych. Przydatny jest dla gimnazjalistów oraz początkujących licealistów.

Planuję:

- dodać nowe wzory
- uzupełnić tłumaczenie
- zrobić tablice pierwiastków

Pliki:

[19-04-03] wersja 1.2.0.1

chemia-1-2-0-1.png
Źródło
Binaria

[31-01-03]  wersja 1.1.0.9

chemia-1-0-0-8.png
Źródło
Binaria

[26-01-03] wersja 1.0.1.7

chemia-1-0-0-8.png
Źródło
Binaria

[09-11-02] wersja 1.0.0.8

chemia-1-0-0-8.png
Źródło
Binaria