DadCopy

Opis ogólny:

Kopiuje pliki z jednego miejsca na drugie (np. z aparatu cyfrowego). Automatycznie dodaje datę do katalogu, by usprawnić katalogowanie i przeglądanie.

Co wykorzystałem:

- pliki ini [wer. 1.1.0.7]
    * zapisywanie i odczytywanie danych z WIN API (GetPrivateProfileString, WritePrivateProfileString)
- kopiowanie plików [wer. ?]
    * wykorzystanie WIN API (SHFileOperation)
- dowolne tworzenie daty [wer. ?]
    * użyłem standardowych funkcji VB (Year, Month, Day)

Aktualizacje:

[10-09-04] wersja 1.1.13

Poprawienie blędów związanych z plikami ini

[09-08-03] wersja 1.1.0.7

Pierwotnie program miał służyć mojemu tacie do kopiowania zdjęć z aparatu cyfrowego do dokumentów. Dzisiaj wzbogaciłem go w możliwość zmiany ścieżki źródła i celu.

Planuję:

- hmm ...

Pliki:

[10-09-04] wersja 1.1.13

dadcopy-1-1-0-7.png
Źródło
Binaria

[09-08-03] wersja 1.1.0.7

dadcopy-1-1-0-7.png
Źródło
Binaria