Generator nazw

Opis ogólny:

Program ma na celu zamianę ciągu liczb na odpowiadające im litery. Może posłużyć np. do zamiany numeru telefonu na nazwę. Generuje on wszystkie możliwe nazwy jakie mogą powstać z cyfr.

Co wykorzystałem:

- algorytm (poprawiony)  na zamianę cyfr na litery :) [wer. 2.0.0.1]
    * przy pomocy kilku pętli
- algorytm (poprawiony)  na zamianę cyfr na litery :) [wer. 1.0.0.53]
    * przy pomocy kilku pętli

Aktualizacje:

[19-04-02] wersja 2.0.0.1

Kontynuacja poprzedniego programu. Tym razem podaje rzeczywiste wyniki.

[19-04-02] wersja 1.0.0.53

Taki fajny program co zamienia np. nr telefonu na ciąg liter jakie występują pod nimi ;). Program jest "lekko" niedoskonały..

Planuję:

- filtrowanie wyników (poprzez usuwanie powtarzających się 3 i więcej krotnie spółgłosek lub/i użycie polskiego/angielskiego słownika)

Pliki:

[19-04-02] wersja 2.0.0.1

generatornazw-1-0-0-53.png
Źródło
Binaria

[19-04-02] wersja 1.0.0.53

generatornazw-1-0-0-53.png
Źródło
Binaria