Perfectio

Jest to podobny projekt do tego, który napisałem pod VB. Tym razem program nie jest wygaszaczem, lecz programem obliczeniowym. Program  wyszukuje liczby doskonałe i zapisuje je do pliku.