Dysk

Katalogi

* tworzenie

funkcja systemowa API CreateDirectory
    - cdmenu

* otwieranie [okienko systemowe]

funkcje systemowe API SHBrowseForFolder, SHGetPathFromIDList, CoTaskMemFree
    - cdmenu

* szukanie systemowego katalogu

funkcja systemowa API GetSystemDirectory
    - perfectio

* kopiowanie

funkcja systemowa API SHFileOperation
    - dadcopy