Dysk

Pliki

* zapis i odczyt danych do/z pliku tekstowego

standardowe funkcje Open, Print, Close, Line Input, Do, EOF
    - cdmenu
    - informator
    - perfectio
    - koleje
    - xnot

* zapis i odczyt danych z plików ini

funkcje systemowe API GetPrivateProfileString, WritePrivateProfileString
    - 21
    - chemia
    - dadcopy
    - netsend
    - perfectio

* okienka systemowe otwierania i zamykania pliku

użycie kontrolki CommonDialog
    - cdmenu
    - xnot

* uruchamianie, otwieranie plików oraz adresów internetowych - linków

funkcja systemowa API ShellExecute; standardowa funkcja Shell
    - cdmenu - uruchamianie programów i otwieranie plików
    - chemia - otwieranie linków
    - netsend - uruchamianie programów
    - perfectio - otwieranie linków

* kopiowanie plików

funkcja systemowa SHFileOperation, CopyFile
    - dadcopy
    - perfectio