Dysk

Pliki

Odczyt, zapis danych [pliki tekstowe, pliki ini, okienka systemowe]
    > Visual Basic
    > C++

Uruchamianie, otwieranie, kopiowanie [pliki wykonywalne (exe), inne pliki, linki)
    > Visual Basic

Katalogi

Tworzenie, kopiowanie, otwieranie [okienko systemowe], szukanie systemowego katalogu
    > Visual Basic

Algorytmy

Obliczanie masy molowej
    > Visual Basic

Szukanie liczby doskonałej, pierwszej, bliźniaczej

    > Visual Basic
    > C++

Generowanie nazwy z liczby - jak nazwy z numeru telefonu np. ALA = 252

    > Visual Basic

Zamiana naukowego formatu liczb typu x+Ey na x*10^y

    > Visual Basic

Zamiana systemu dziesiętnego na trójkowy i binarny

    > Visual Basic

Przewijanie listy
    > Visual Basic

Standardowe funkcje, właściwości, kontrolki

Tekstowe [zamiana, schowek systemowy, kolorowanie tekstu(RichTextBox)]
    > Visual Basic